Videos

Sanskrit Week Celebration (online) 3rd August 2020- 9th August 2020

संस्कृतदिनसमारोह २०२० (३ ऑगस्ट २०२०)- 

डॉ. समीरा गुजर – तौलनिक साहित्याभ्यासाच्या नव्या दिशा

धनश्री लेले -संस्कृत आणि निवेदन, प्रबोधन कला

डॉ. परिणीता देशपांडे – हस्तलिखितशास्त्रातील नव्या वाट्या

डॉ. मञ्जूषा गोखले – संस्कृत साहित्यातील संशोधनाची दालने-

डॉ. गौरी माहुलीकर – वैदिक संशोधनाची नवी दालने

डॉ. उमा वैद्य – संस्कृत व्याकरण संशोधनाची दशा आणि दशा-

1 2 3 4 5 6

Comments are closed.

PAGE TOP